Forum kultury: Scena Letnia

Po 16 latach funkcjonowania sceny letniej w 2011 roku władze Miasta Gdyni, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i odwiedzających, podjęły decyzję o zleceniu wykonania jej nowej aranżacji architektonicznej

Wstępna koncepcja sceny została przygotowana przez Pracownię Architektoniczną Wolski Architekci. Po jej weryfikacji i zatwierdzeniu zlecono tejże pracowni wykonanie projektu architektonicznego inwestycji.

Organizację inwestycji powierzono spółce komunalnej Forum Kultury.

Spółka po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu  wykonawców przystąpiła do realizacji zadania.

Inwestycja obejmowała wykonanie: trybuny (widowni na 312 osób), sceny z pylonami po obu jej bokach pełniącymi funkcję podręcznych garderób scenicznych oraz kawiarni na 88 osób wraz z podestem scenicznym, na którym będą mogły być prezentowane małe formy sceniczne.

Cała powierzchnia kawiarni oraz część powierzchni technicznej trybuny zostały zadaszone konstrukcją membranową w kolorze białym. Forma i kolorystyka membranowych konstrukcji nawiązuje do morskiego klimatu plaży orłowskiej.

Widownia (okryta maskownicami wykonanymi z plandek PCV w kolorze białym), kawiarnia i scena z pylonami (cały obiekt) powiązane są ze sobą ciągami komunikacyjnymi z desek tarasowych (deska kompozytowa komorowa w kolorze brązowym).

System funkcjonalny obiektu pomyślany jest tak, by wygospodarować przestrzeń na przyczepy-garderoby pod konstrukcją trybuny. Integrując w ten sposób funkcję garderoby z trybuną minimalizuje się ilość elementów kubaturowych. Wpływa to na podniesienie walorów estetycznych całej inwestycji, co ma niebagatelne znaczenie biorąc pod uwagę niepowtarzalną lokalizację Sceny Letniej.

Organizatorzy zadbali również o wyznaczenie i oznakowanie parkingu dla klientów Sceny Letniej, zlokalizowanego na terenie Parku Kolibki, a także o oznakowanie i oświetlenie dróg dojścia do sceny z parkingu ulicą Świętopełka oraz z terenu poprzedniej lokalizacji Sceny Letniej (przy ul. Orłowskiej). Nową nawierzchnię zyskał placyk przylegający bezpośrednio do sceny (pospółka tłuczeń naturalny i nawierzchnia żwirowo-gliniasta). Na terenie tym powstała przestrzenna forma architektoniczna wykonana ze stali.

Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą 1 017 000 zł (netto).

Firmy wykonawcze przez pierwsze 1,5 miesiąca przygotowywały się do realizacji inwestycji, by 1 czerwca 2011 roku wejść na plac budowy. Istotnym elementem całej inwestycji jest jej tymczasowy byt. Oznacza to, iż musiano zastosować rozwiązania technologiczne, które umożliwią demontaż całej inwestycji. Po 2-miesięcznym okresie funkcjonowania i zakończeniu sezonu teatralnego, cała Scena Letnia będzie corocznie rozkładana i wywożona z terenu plaży, na której zostanie przywrócony stan pierwotny sprzed jej rozłożenia.

W 2012 roku Scena Letnia powróciła na plażę w Gdyni. Po zakończeniu sezonu teatralnego została zdemontowana i obecnie przechowywana jest w magazynie, by powrócić na gdyńską plażę w 2013 roku.

Co roku na Scenie Letniej są prezentowane przedstawienia teatralne przygotowywane specjalnie z myślą o tej scenie przez zespół Teatru Miejskiego w Gdyni. Poza tym na scenie prezentowane są przedstawienia przygotowywane przez Gdyńskie Centrum Kultury a także przedstawienia i różne inne formy teatralne wystawiane okazjonalnie przez zapraszanych artystów z całej Polski. Na małej scenie mieszczącej się w kawiarni zlokalizowanej przy scenie głównej prezentowane są małe otwarte formy teatralne, takie jak kabarety, monodramy, muzyka na żywo (np. wieczorki jazzowe), a w niedziele poranki teatralne dla dzieci. 

Budowa nowej Sceny Letniej w Gdyni