Forum kultury: Gdyńskie Centrum Filmowe

Przedmiotem projektu jest budowa siedziby Gdyńskiego Centrum Filmowego z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu wraz z budową kolejki torowej na Kamienną Górę.

W obiekcie będzie siedziba Gdyńskiej Szkoły Filmowej i Pomorskiej Fundacji Filmowej oraz ogólnodostępne kino studyjne. Część powierzchni wynajmowana będzie na zasadach komercyjnych. W projekcie przewidziano miejsce na lokale przeznaczone pod restaurację i pomieszczenia biurowe.

Centrum wraz z kolejką torową na Kamienną Górę będzie stanowiło doskonałe uzupełnienie i wsparcie dla oferty kulturalnej znajdujących się w pobliżu obiektów - Teatru Muzyczny im. D. Baduszkowej, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej oraz planowanego Forum Kultury.

 

Kolejka torowa rozwiąże obecny problem Miasta, jakim jest trudny dostęp do terenów rekreacyjnych położonych na szczycie Kamiennej Góry.

Parking podziemny na 220 miejsc zwiększy liczbę miejsc parkingowych w śródmieściu, umożliwiając swobodny dostęp do wszystkich obiektów zlokalizowanych w tym rejonie.

Realizacja projektu to kolejne przedsięwzięcie Miasta prowadzone dla osiągnięcia nadrzędnego celu, którym jest rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Gdyni.

Budowa ruszyła na początku 2014 roku. Już 23 czerwca 2014 roku w obecności władz Miasta, przedstawicieli władz centralnych Państwa i przy udziela osób związanych ze środowiskiem sztuki filmowej odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. 20 września 2014 roku natomiast nad głównym budynkiem Centrum zawisła wiecha. Także w tej uroczystości uczestniczyli szacowni goście – przedstawiciele władz i środowisk twórczych.

Gdyńskie Centrum Filmowe oddane zostanie do użytku w II połowie 2015 roku

Budowa Gdyńskiego Centrum Filmowego