Forum kultury: Opis inwestycji

Inwestycja będzie realizowana na terenie Miasta Gdyni na Skwerze Kościuszki w miejscu obecnego Parku Rady Europy na obszarze ok. 2,8 ha. Inwestycja zakłada powstanie Forum Kultury, w skład którego wejdą nowe budynki: Teatru Miejskiego, Mediateki i Galerii Sztuki Nowoczesnej wraz z wyposażeniem, oraz budowę podziemnych parkingów. Istotnym elementem projektu jest również kształtowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej w reprezentatywnej dzielnicy Gdynia Śródmieście. Forum Kultury ma mieć postać placu, do którego przylegać będzie kompleks budynków, w których mieścić się będą ww. instytucje kultury. Plac będzie spajać także Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej oraz Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej z wymienionymi obiektami, stanowiąc jednocześnie pole działalności Miasta w sferze kulturalnej, edukacyjnej i społecznej. W związku z realizacją projektu przebudowany musi zostać układ drogowy w rejonie Parku Rady Europy oraz wybudowane będą parkingi podziemne.

Celem projektu jest rozwój funkcji metropolitalnych i miejskich poprzez rozwój i przebudowę terenów miejskich w dzielnicy Śródmieście, co doprowadzić ma do uczynienia Gdyni bardziej atrakcyjną zarówno dla jej mieszkańców, jak i turystów. Powstanie Forum Kultury przyczyni się także do większej aktywizacji społeczności lokalnej i tym samym intensyfikacji komunikacji społecznej i kontaktów społecznych. Pomoże to w działaniach mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zniwelowanie różnic społecznych.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności Miasta Gdyni oraz pozytywnie wpłynie na jej wizerunek. Forum Kultury stanie się miejscem, w którym będą mogły odbywać się różnego rodzaju imprezy kulturalne, wystawiennicze czy też szkoleniowe. Takie możliwości oferują obiekty Forum, a ich prestiżowa lokalizacja może spowodować duże zainteresowanie inwestorów, przyczynić się do powstania nowych punktów usługowych i handlowych, a tym samym do utworzenia nowych miejsc pracy.

Budowa Forum Kultury